Blank avser att bruka Sparresäter genom att bedriva skogsförvaltning men även uthyrning av byggnaderna är planerat.