Lången
Sjön Lången är en grund slättlandssjö om 286 hektar, med ett maximalt djup på sex meter. Den västra sidan av sjön kantas av branta sluttningar och barrskog medans den södra delen till största del består av vattenväxter i form av ål- och gäddnate. Sjön är mycket fiskrik och här finns gott om abborre, mört och brax. Även fiskgjusen har sin hemvist vid sjön.