Våreld-2019 

Karl-Johan Blank har upplåtit Sparresäters egendom till logistikbataljonens förläggning. Nyttjandet av Sparresäter har skett genom ett avtal mellan bägge parter. Försvarsmakten har uppträtt professionellt. Med stor kunskap och förståelse har man värnat om mark och miljö.

Sparresäters markområden och byggnader har brukats under övningen.

– Att vara en del i en större övning känns viktigt. Och vi har ett löpande och nära samarbete med Försvarsmakten kring just övningsområden och lokaler. Sparresäter är en ypperlig plats för ändamålet, säger Mikael Hellqvist, Jula Koncernens säkerhetschef.

Övningens ändamål var att samverka med Försvarsmaktens olika förband under perioden 15-19 maj och syftet var att effektivt träna chefer. Övningen har bedrivits i vårt närområde kring Skövde, Karlsborg samt utanför Lidköping.

– Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Försvarsmakten, säger Mikael.