Karl-Johan Blank, ny ägare av Sparresäters egendom