Magasinet
Byggnaden uppfördes 1870 och är en aktningsvärd kulturbyggnad.

Smedjan

Stallet