Skog
Till landarealen på Sparresäter räknas även fastigheten Karlsfors 3:1 in, den totala landarealen uppgår till 459,5 hektar. Det totala virkesförrådet är 63669 m3sk och trädslag som finns på området är; gran (69%), björk (15%), tall (6%), asp (3%) och övriga (7%) utgörs av övr. löv.

Skogens produktionsförmåga utmärker sig och medelboniteten är beräknad till 10,5 m3sk. Skogsarealens åldersfördelning är mycket jämn. Tillväxten beräknas till ca 2500 m3sk perioden 2018 -2027.